Ahmed Serhil  • Ahmed Serhil

    Halep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi İslam Fıkhı ve Usulü mezunudur. Te’ekked Platformu’nda gazeteci editördür.