gif

iltica - yanlış bilgi

Türkiye, Türk vatandaşlığına alınan Suriyelilerin askerlik yapmasını yasaklar mı?

  Saturday 22nd June 2019

  • 8484
  • 06-22

Esad rejimi yandaşı sayfalar Ankara’nın Türk vatandaşlığını kazanan Suriyelilerin askeri kurumlarında askerlik yapmasını reddettiğini iddia etti.

Bahsi geçen sayfalar, Ankara’nın bu husustaki kararının vatandaşlık kazanan Suriyeliye “Ana vatanına hainlik eden ve başka bir ülkeye emanet edilemeyen biri” olarak gördüğünden kaynaklandığını, bu kararın doğruluğunu teyit eden herhangi bir kanıt ya da kaynak belirtmeden ileri sürdü.

Teekked platformu, bu iddiaları doğrulamak üzere ilgili Türk kanunlarını incelediğinde tamamen doğru olmadığı, bilakis Türk kanunlarının vatandaşı olduğu ilk ülkeye bakmaksızın vatandaşlığa alınan erkeklere, Türk gençlerinde olduğu gibi askerliği zorunlu kıldığı bilgisine ulaştı.

1111 numaralı askerlik kanununda yer alan madde 2’de şöyle geçmektedir:

“Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki Türk vatandaşı yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl yirmi iki yaşında olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.”

TBMM’ye sunulan askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde de Türk vatandaşlığına alınan Suriyelilerin diğerlerinden farklı olarak askerlik yapmayacaklarına dair bir madde yoktur.

aynı zamanda Türkiye medyası geçenlerde Türk vatandaşlığını kazandıktan iki ay sonra Türk ordusunda askerlik yapmak üzere çağrılan Suriyeli bir gencin hikayesini yayınlamıştı.

Hatırlanmalıdır ki Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu yılın başında Türk vatandaşlığını kazanan yaklaşık 80 bin kişi olup onlardan 53 bin kişi seçimde oy kullanabileceklerini duyurdu.