gif

Çeşitli - yanlış bilgi

Suriye’nin Halep, İdlib Gibi Bölgeleri İçine Alan Türkiye Haritasının Gerçeği Nedir?

  Sunday 15th September 2019

  • 47315
  • 09-15

Bazı haber siteleri ve sosyal medya sayfaları, Irak ve Suriye’nin kuzeyinden bazı bölgeler ile Türkçe yazılı bir paragrafın olduğu bir kitap sayfasının resmini paylaşarak şu ifadeyi ekledi; “Bu harita Türkiye’nin 7, 8, 9 ve 10. sınıf müfredatında okutulmaktadır”.

Bu haberi paylaşan sayfalar, haritanın Halep, İdlib, Lazkiye, Tartus, Rakka, Hama ve Humus’tan bir bölgeyi Türkiye’nin içine aldığını dile getirdi.

Teekked platformu, bu haritayı Türkiye eğitim-öğretim müfredatında araştırdığında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı Misak-ı Milli dersi sayfa 68’de yer aldığı bilgisine ulaştı. Bu kitap MEB kitabı olmayıp 8. Sınıf yardımcı kitaplar arasında yer almaktadır.

Haritanın Olduğu Kitabın Kapağı ile Haritanın Olduğu Sayfa

Adı Geçen Kitapta Geçen Türkiye Cumhuriyeti Haritası Resmi

Misak-ı Milli, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi ve topraklarının çoğunun itilaf devletlerinin eline düşmesi sonucu 28 Şubat 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi’nin onayladığı anlaşmadır.

Misaka göre, geri alınması için mücadele verilecek toprakların haritası belirlenmiştir. Harita, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına ek olarak Bulgaristan, Yunanistan topraklarına uzanan Türkiye’nin batı bölgesi, doğudan ise bugünkü Irak Kürdistan Bölgesi, Musul, Suriye’nin Halep ili yanında Suriye’nin kuzey bölgesinin büyük kısmını içine almaktadır.

1920 Sevr Antlaşması gereğince Osmanlı Devleti, Suriye ve Irak’ın Fransa ile İngiltere’nin mandası altında olduğunu itiraf ederken yeni Türkiye Cumhuriyeti ile manda ülkeleri arasında bazı bölgeler üzerinde anlaşmazlığa girdiyse de 1923 2. Lozan Antlaşması ve daha sonraki anlaşmalar gereğince sınırların bugünkü şekliyle çizilmiştir.

Haritanın üstünde yer alan paragrafta şu ifadeler yer almaktadır; “Misakımillî ile Türk yurdunun sınırları çizilmiş, işgallere karşı çıkılmış, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilmiş oldu.”

Türkiye’nin resmi eğitim sisteminde yer alan harita paylaşılan Misak-ı Milli haritasından farklılık arz etmektedir. Aşağıda 7. ila 10. Sınıf resmi kitaplarında yer alan Türkiye haritalarının resimleri sıralanacaktır.

  1. Sınır Türkiye Cumhuriyeti Haritası

  1. Sınır Türkiye Cumhuriyeti Haritası

  1. Sınır Türkiye Cumhuriyeti Haritası

  1. Sınır Türkiye Cumhuriyeti Haritası

Türkiye ve Suriye sınırdaki İskenderun Sancağı’nın mülkiyeti hususunda 1939 yılından beri anlaşma sağlanmamıştır. Ayrıca, bu anlaşmazlık Halep, İdlib, Hama, Lazkiye, Tartus, Rakka, Hama veya Humus’un bazı kısımlarını kapsamamıştır.